Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 74/2008. (XII. 12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól és a sporttevékenység támogatásáról szóló többször módosított 24/2001. (IX. 25.) sz. ök rendelet módosításáról

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 2004. évi I. törvény 55. § (6) bekezdése alapján a következő rendeletet alkotja:

1. § (1) Az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól és a sporttevékenység támogatásáról szóló többször módosított 24/2001. (IX. 25.) sz. ök. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. §-a a) pontjának második mondatrésze hatályát veszti, helyébe a következő fordulat lép: „természetes személyekre”

(2) A rendelet 9. §-nak meglévő szövege (1) bekezdés számozás alá kerül, a § kiegészül továbbá a következő szövegű (2) bekezdéssel:

„(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja”

2. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Polgármester Jegyző

  Vissza az oldal tetejére