Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2009. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati vagyon hasznosításának, használatának és forgalmának rendjéről szóló 18/1999. (VI. 22.) sz. ök. rendelet módosításáról

1. § A rendelet 1. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul:

1. sz. melléklet:

Sorszám Helyrajzi szám Ingatlan címe Rendeltetése Ingatlan területe (m2) Tulajdoni hányad Forgalom-
képesség szempontjából besorolása Forgalom-
képes=5
Forgalom-
képtelen=1
Korlátozottan forgalomképes=3
„668 6801/63 Huzella Tivadar utca Kivett, beépítetlen terület 1000 1/1 5 forgalom-
képes
Törlés értékesítés miatt”

2. § E rendelet a kihirdetésével lép hatályba.

Polgármester Jegyző

  Vissza az oldal tetejére