Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2009. (VI. 25.) önkormányzati rendelete

a Polgármesteri Hivatalban szükséges leltározás rendjéről

1. § A 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben történő felhatalmazás alapján Göd Város Önkormányzata a Polgármesteri Hivatalban történő leltározást az alábbiak szerint rendeli el:

A Göd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal által használt eszközeiről és azok állagában bekövetkezett változásokról a leltárt 2 évente szükséges elvégezni.

2. § Amennyiben a Polgármesteri Hivatal tevékenységét szervezeti átszervezés érinti, a leltározást az adott évben az átszervezés követő 60 napon belül kell elvégezni.

3. § Ez a rendelet kihirdetésével lép hatályba.

A rendelet kihirdetéséről - a helyben szokásos módon - a jegyző gondoskodik.

Polgármester Jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet kihirdettem: 2009.év június hó 25. napján

Jegyző


  Vissza az oldal tetejére