Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (III. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati vagyon hasznosításának, használatának és forgalmának rendjéről szóló 18/1999. (VI. 22.) sz. Ök. rendeletének módosításáról

1. § * 

2. § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Göd Város Önkormányzatának közterületek használatáról szóló 34/1991. (XI. 20.) sz. Ök. rendelet 8. § (4) bekezdése.

Markó József Dr. Szinay József
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére