Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelete

a Gödi Kártyáról

Göd város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A rendelet célja, hogy

a) az öregségi nyugellátásban részesülők,

b) a három vagy több gyermeket nevelő családok és

c) a fogyatékos személyek

számára egyes szolgáltatások igénybevételére kedvezményt biztosítson.

2. § A Gödi Kártyával igénybe vehető kedvezményekről, illetve azok mértékéről Göd Város Képviselő-testülete külön határozatban dönt.

3. § (1) Felnőtt Gödi Kártyára jogosult a településen állandó lakhellyel rendelkező

a) öregségi nyugellátásban részesülő személy,

b) három vagy több gyermeket nevelő családban élő mindkét szülő,

c) három vagy több gyermeket nevelő családban élő 18 év feletti, nappali képzésben részt vevő, érvényes diákigazolvánnyal rendelkező, legfeljebb 25 éves fiatal,

d) fogyatékos személy.

(2) Gyermek Gödi Kártyára jogosultak a településen állandó lakhellyel rendelkező három vagy több gyermeket nevelő családban élő 18 év alatti gyermekek.

(3) *  Az (1) bekezdésben foglaltakon túl Felnőtt Gödi Kártyára jogosult a településen lévő önkormányzati és állami fenntartású, valamint önkormányzati tulajdonú intézményben dolgozó valamennyi alkalmazott.

(4) *  A (2) bekezdésben foglaltakon túl Gyermek Gödi Kártyára jogosult a (3) bekezdésben foglalt jogosult kiskorú gyermeke.

4. § (1) A Gödi Kártya tartalmazza

a) a Gödi címert, a Gödi Kártya és a Göd Város Önkormányzata feliratot,

b) a Gödi Kártya típusát (gyermek vagy felnőtt),

c) a Gödi Kártya sorszámát,

d) a jogosult nevét,

e) Gyermek Gödi Kártya esetén a Gödi Kártya érvényességének lejárati napját,

f) Felnőtt Gödi Kártya esetén a kedvezményezett azonosításához szükséges (személyi) igazolvány számát.

5. § (1) A Gödi Kártyát az arra jogosult vagy törvényes képviselője személyesen, átvételi elismervény ellenében veheti át Göd Város Polgármestere által megbízott személytől. A Gödi Kártya igénylésekor a személyazonosságot és a jogosultságot hitelt érdemlően igazolni kell.

(2) A Gödi Kártyát kizárólag az arra jogosult személy használhatja.

(3) A Felnőtt Gödi Kártya csak a jogosult azonosításához szükséges igazolvány(ok) felmutatásával egyidejűleg érvényes. Így a Gödi Kártya használata esetén

a) az öregségi nyugellátásban részesülő személy a Gödi Kártyával együtt a személyi igazolványát,

b) a 18 és 25 év közötti Felnőtt Gödi Kártya tulajdonos a személyi igazolványát és az érvényes diákigazolványát is be kell mutatnia.

(4) A Gödi Kártya visszavonásig vagy lejárati napjáig érvényes.

(5) Az e rendelet hatályba lépését megelőzően kibocsátott Gödi Kártyák 2012. június 15-én érvényességüket vesztik.

6. § (1) E rendelet alkalmazásában fogyatékos személynek minősül azon személy, aki fogyatékossági támogatásban részesül és ezt hitelt érdemlően bizonyítja a Polgármesteri Hivatal felé.

(2) E rendelet alkalmazásában három vagy több gyermeket nevelő családnak minősül az a család, ahol legalább három 18 év alatti gyermek, illetve 18 év feletti, érvényes diákigazolvánnyal tanulói jogviszonyt igazoló fiatal él, és a jogosult gyermekek/fiatalok állandó lakóhelye megegyezik a szülő(k) lakóhelyével.

(3) E rendelet 2012. május 15-én napján lép hatályba.

(4) * 

Polgármester Jegyző

  Vissza az oldal tetejére
//