Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjról szóló 43/2006. (XII. 14.) Ök. rendelet módosításáról

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a. pontjában valamint a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A. § (2) és 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

1-4. § * 

5. § Nem lép hatályba a 23/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 9. §-a.

6. § E rendelet 2013. január 1-én lép hatályba.

Markó József Dr. Szinay József
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére