Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (I. 30.) önkormányzati rendelete

a közterületek használatáról szóló 34/1991. (XI. 20.) sz. Ök. rendelet módosításáról

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a következő módosító rendeletet alkotja.

1. § (1)-(5) * 

(6) E rendelet 2013. február 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő, el nem bírált ügyekben is alkalmazni kell.

Markó József Dr. Szinay József
polgármester címzetes főjegyző

1. számú melléklet az 1/2013. (I. 30.) önkormányzati rendelet * 


  Vissza az oldal tetejére