Göd Város Önkormányzata Képviselő testületének 20/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az egységes szerkezetbe foglalt helyi jelentőségű Göd-felsői Kékperjés Láprét, a Göd Láprét, a Göd Homokpusztagyep, Kék Duna Sport telep helyi természetvédelmi területekről szóló 16/1999. (IV. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 18/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 9. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Nem lép hatályba Göd Város Önkormányzata Képviselő testületének az egységes szerkezetbe foglalt helyi jelentőségű Göd-felsői Kékperjés Láprét, a Göd Láprét, a Göd Homokpusztagyep, Kék Duna Sport telep helyi természetvédelmi területekről szóló 16/1999. (IV. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 18/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelete.

2. § E rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Markó József Dr. Szinay József
polgármester címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Gödi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2017. május 30. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Dr. Szinay József
címzetes főjegyző


  Vissza az oldal tetejére
//