Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2018. (VI. 7.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 10/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A zárszámadás bevételei és kiadásai

1. § A Képviselő-testület Göd Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetés teljesítésének bevételi főösszegét 5 083 186 eFt-ban állapítja meg.

2. § A Képviselő- testület Göd Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetés teljesítésének kiadási főösszegét 3 558 482 eFt-ban állapítja meg. A költségvetés teljesítésének részletezését a 1-20. sz. mellékletek mutatják be.

Göd Város Önkormányzata gazdálkodó intézményeinek zárszámadási bevételei és kiadásai

3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek teljesítését 4 607 510 eFt-ban állapítja meg.

4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásainak teljesítését 3 140 338 eFt-ban állapítja meg.

5. § A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételeinek teljesítését 333 738 eFt-ban állapítja meg.

6. § A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadásainak teljesítését 325 099 eFt-ban állapítja meg.

7. § A Képviselő-testület a Településellátó Szervezet bevételeinek teljesítését 652 392 eFt-ban állapítja meg.

8. § A Képviselő-testület a Településellátó Szervezet kiadásainak teljesítését 608 061 eFt-ban állapítja meg.

9. § A Képviselő-testület a Bölcsőde bevételeinek teljesítését 169 623 eFt-ban állapítja meg.

10. § A Képviselő-testület a Bölcsőde kiadásainak teljesítését 168 233 eFt-ban állapítja meg.

11. § A Képviselő-testület a Kastély Óvoda bevételeinek teljesítését 291 387 eFt-ban állapítja meg.

12. § A Képviselő-testület a Kastély Óvoda kiadásainak teljesítését 291 210 eFt-ban állapítja meg.

13. § A Képviselő-testület a Kincsem Óvoda bevételeinek teljesítését 229 257 eFt-ban állapítja meg.

14. § A Képviselő-testület a Kincsem Óvoda kiadásainak teljesítését 229 255 eFt-ban állapítja meg.

15. § A Képviselő-testület az Alapszolgáltatási Központ bevételeinek teljesítését 116 796 eFt-ban állapítja meg.

16. § A Képviselő-testület az Alapszolgáltatási Központ kiadásainak teljesítését 115 849 eFt-ban állapítja meg.

17. § A Képviselő-testület a Könyvtár bevételeinek teljesítését 31 131 eFt-ban állapítja meg.

18. § A Képviselő-testület a Könyvtár kiadásainak teljesítését 30 213 eFt-ban állapítja meg.

19. § A Képviselő-testület a József Attila Művelődési Ház bevételeinek teljesítését 52 699 eFt-ban állapítja meg.

20. § A Képviselő-testület a József Attila Művelődési Ház kiadásainak teljesítését 51 571 eFt-ban állapítja meg.

2017. évi költségvetési maradvány

21. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi módosított költségvetési maradványát 1 525 969 eFt-ban hagyja jóvá az alábbi részletezés szerint:

Önkormányzat (intézmény) 1 467 170 eFt
Polgármesteri Hivatal 9 906 eFt
Településellátó Szervezet 44 330 eFt
Bölcsőde 1 389 eFt
Kastély Óvoda 178 eFt
Kincsem Óvoda 3 eFt
Alapszolgáltatási Központ 947 eFt
Könyvtár 918 eFt
József Attila Művelődési Ház 1 128 eFt

Záró rendelkezések

22. § A rendelet részét képezi az 1-24. számú melléklet, amely tartalmazza az összes intézmény adatait is.

1. Göd Város Önkormányzatának összevont költségvetése 2017. év

1/1. Göd Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetése bevételi előirányzatainak teljesítése

1/2. Göd Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetése kiadási előirányzatainak teljesítése

2. Göd Város Önkormányzata önkormányzati működési támogatások teljesítése (telekadó is)

3. Göd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésében tervezett közhatalmi bevételek teljesítése (telekadóval)

4. Göd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésében tervezett működési bevételek teljesítése

5. Göd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésében tervezett felhalmozási bevételek teljesítése

6. Göd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésében tervezett támogatásértékű működési bevételek és működési célú pénzeszközátvételek teljesítései

7. Göd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésében tervezett támogatásértékű felhalmozási bevételek és felhalmozási célú pénzeszközátvételek teljesítései

8. Göd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésében tervezett személyi juttatások és járulékok teljesítése intézményenként

9. Göd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésében tervezett dologi kiadások teljesítése intézményenként

10. Göd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésében tervezett támogatásértékű működési kiadások és működési célú pénzeszközátadások teljesítése

11. Göd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésében tervezett támogatásértékű felhalmozási kiadások és felhalmozási célú pénzeszközátadások teljesítése

12. Göd Város Önkormányzat 2017. évi tartalék előirányzata

13/1. Göd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésében a Településellátó Szervezet és intézményein belül tervezett felújítási feladatok előirányzatai feladatonként

13/2. Göd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésében tervezett felújítási feladatok előirányzatainak teljesítése feladatonként

14/1. Göd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésében a Településellátó Szervezet és intézményein belül tervezett beruházási feladatok előirányzatai feladatonként

14/2. Göd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésében tervezett beruházási feladatok előirányzatainak teljesítése feladatonként

15. Összefoglaló kimutatás Göd Város Önkormányzata által 2017. évben támogatott Alapítványokról

16. Helyi adórendeletek, valamint a gépjárműadó törvény előírásai alapján biztosított önkormányzati adókedvezmények és mentességek (a 2017. évi adatok alapján) - figyelemmel az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletre

17. Kimutatás a 2017. évre tervezett közvetett támogatások teljesítéséről

18. EU-s támogatással megvalósuló projektek a 2017. évi költségvetésben

19. 2017. évi Mérleg eszközök - intézményi, összesen

20. 2017. évi Mérleg források - intézményi, összesen

21. 2017. évi Költségvetési jelentés - intézményi, összesen

22. 2017. évi Maradvány kimutatás - intézményi, összesen

23. 2017. évi Eredménykimutatás - intézményi, összesen

24. Göd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésében teljesített létszám

23. § E rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Markó József dr. Szinay József
polgármester címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Gödi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2018. június hó 7. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

dr. Szinay József
címzetes főjegyző

1. melléklet a 20/2018. (VI. 7.) önkormányzati rendelethez

1/1. melléklet a 20/2018. (VI. 7.) önkormányzati rendelethez

1/2. melléklet a 20/2018. (VI. 7.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 20/2018. (VI. 7.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 20/2018. (VI. 7.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 20/2018. (VI. 7.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 20/2018. (VI. 7.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 20/2018. (VI. 7.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 20/2018. (VI. 7.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 20/2018. (VI. 7.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 20/2018. (VI. 7.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet a 20/2018. (VI. 7.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet a 20/2018. (VI. 7.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet a 20/2018. (VI. 7.) önkormányzati rendelethez

13/1. melléklet a 20/2018. (VI. 7.) önkormányzati rendelethez

13/2. melléklet a 20/2018. (VI. 7.) önkormányzati rendelethez

14/1. melléklet a 20/2018. (VI. 7.) önkormányzati rendelethez

14/2. melléklet a 20/2018. (VI. 7.) önkormányzati rendelethez

15. melléklet a 20/2018. (VI. 7.) önkormányzati rendelethez

16. melléklet a 20/2018. (VI. 7.) önkormányzati rendelethez

17. melléklet a 20/2018. (VI. 7.) önkormányzati rendelethez

18. melléklet a 20/2018. (VI. 7.) önkormányzati rendelethez

19. melléklet a 20/2018. (VI. 7.) önkormányzati rendelethez

20. melléklet a 20/2018. (VI. 7.) önkormányzati rendelethez

21. melléklet a 20/2018. (VI. 7.) önkormányzati rendelethez

22. melléklet a 20/2018. (VI. 7.) önkormányzati rendelethez

23. melléklet a 20/2018. (VI. 7.) önkormányzati rendelethez

24. melléklet a 20/2018. (VI. 7.) önkormányzati rendelethez