Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 6/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § -ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés f) pontjában feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A zárszámadás bevételei és kiadásai

1. § A Képviselő-testület Göd Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetés teljesítésének bevételi főösszegét 8 542 140 eFt-ban állapítja meg.

2. § A Képviselő- testület Göd Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetés teljesítésének kiadási főösszegét 4 710 554 eFt-ban állapítja meg. A költségvetés teljesítésének részletezését a 1-20. sz. mellékletek mutatják be.

Göd Város Önkormányzata gazdálkodó intézményeinek zárszámadási bevételei és kiadásai

3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek teljesítését 6 447 617 eFt-ban állapítja meg.

4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásainak teljesítését 2 694 492 eFt-ban állapítja meg.

5. § A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételeinek teljesítését 387 555 eFt-ban állapítja meg.

6. § A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadásainak teljesítését 378 520 eFt-ban állapítja meg.

7. § A Képviselő-testület a Településellátó Szervezet bevételeinek teljesítését 735 262 eFt-ban állapítja meg.

8. § A Képviselő-testület a Településellátó Szervezet kiadásainak teljesítését 682 293 eFt-ban állapítja meg.

9. § A Képviselő-testület a Bölcsőde bevételeinek teljesítését 188 086 eFt-ban állapítja meg.

10. § A Képviselő-testület a Bölcsőde kiadásainak teljesítését 185 672 eFt-ban állapítja meg.

11. § A Képviselő-testület a Kastély Óvoda bevételeinek teljesítését 301 550 eFt-ban állapítja meg.

12. § A Képviselő-testület a Kastély Óvoda kiadásainak teljesítését 299 790 eFt-ban állapítja meg.

13. § A Képviselő-testület a Kincsem Óvoda bevételeinek teljesítését 260 553 eFt-ban állapítja meg.

14. § A Képviselő-testület a Kincsem Óvoda kiadásainak teljesítését 258 151 eFt-ban állapítja meg.

15. § A Képviselő-testület az Alapszolgáltatási Központ bevételeinek teljesítését 127 639 eFt-ban állapítja meg.

16. § A Képviselő-testület az Alapszolgáltatási Központ kiadásainak teljesítését 119 966 eFt-ban állapítja meg.

17. § A Képviselő-testület a Könyvtár bevételeinek teljesítését 34 342 eFt-ban állapítja meg.

18. § A Képviselő-testület a Könyvtár kiadásainak teljesítését 32 736 eFt-ban állapítja meg.

19. § A Képviselő-testület a József Attila Művelődési Ház bevételeinek teljesítését 59 536 eFt-ban állapítja meg.

20. § A Képviselő-testület a József Attila Művelődési Ház kiadásainak teljesítését 58 934 eFt-ban állapítja meg.

2018. évi költségvetési maradvány

21. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi módosított költségvetési maradványát 3 831 585 eFt-ban hagyja jóvá az alábbi részletezés szerint:

Önkormányzat (intézmény) 3 753 122 eFt
Polgármesteri Hivatal 19 035 eFt
Településellátó Szervezet 52 969 eFt
Bölcsőde 2 415 eFt
Kastély Óvoda 1 760 eFt
Kincsem Óvoda 2 402 eFt
Alapszolgáltatási Központ 7 673 eFt
Könyvtár 1 607 eFt
József Attila Művelődési Ház 602 eFt

Záró rendelkezések

22. § A rendelet részét képezi az 1-24. számú melléklet, amely tartalmazza az összes intézmény adatait is.

1. Göd Város Önkormányzatának összevont költségvetése 2018. év

1/1. Göd Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetése bevételi előirányzatainak teljesítése

1/2. Göd Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetése kiadási előirányzatainak teljesítése

2. Göd Város Önkormányzata önkormányzati működési támogatások teljesítése (telekadó is)

3. Göd Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésében tervezett közhatalmi bevételek teljesítése (telekadóval)

4. Göd Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésében tervezett működési bevételek teljesítése

5. Göd Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésében tervezett felhalmozási bevételek teljesítése

6. Göd Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésében tervezett támogatásértékű működési bevételek és működési célú pénzeszközátvételek teljesítései

7. Göd Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésében tervezett támogatásértékű felhalmozási bevételek és felhalmozási célú pénzeszközátvételek teljesítései

8. Göd Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésében tervezett személyi juttatások és járulékok teljesítése intézményenként

9. Göd Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésében tervezett dologi kiadások teljesítése intézményenként

10. Göd Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésében tervezett támogatásértékű működési kiadások és működési célú pénzeszközátadások teljesítése

11. Göd Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésében tervezett támogatásértékű felhalmozási kiadások és felhalmozási célú pénzeszközátadások teljesítése

12. Göd Város Önkormányzat 2018. évi tartalék előirányzata

13/1.Göd Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésében a Településellátó Szervezet és intézményein belül tervezett felújítási feladatok előirányzatai feladatonként

13/2. Göd Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésében tervezett felújítási feladatok előirányzatainak teljesítése feladatonként

14/1. Göd Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésében a Településellátó Szervezet és intézményein belül tervezett beruházási feladatok előirányzatai feladatonként

14/2. Göd Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésében tervezett beruházási feladatok előirányzatainak teljesítése feladatonként

15. Összefoglaló kimutatás Göd Város Önkormányzata által 2018. évben támogatott Alapítványokról

16. Helyi adórendeletek, valamint a gépjárműadó törvény előírásai alapján biztosított önkormányzati adókedvezmények és mentességek (a 2018. évi adatok alapján) - figyelemmel az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletre

17. Kimutatás a 2018. évre tervezett közvetett támogatások teljesítéséről

18. EU-s támogatással megvalósuló projektek a 2018. évi költségvetésben

19. 2018. évi Mérleg eszközök - intézményi, összesen

20. 2018. évi Mérleg források - intézményi, összesen

21. 2018. évi Költségvetési jelentés - intézményi, összesen

22. 2018. évi Maradvány kimutatás - intézményi, összesen

23. 2018. évi Eredménykimutatás - intézményi, összesen

24. Göd Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésében teljesített létszám

23. § E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Markó József dr. Szinay József
polgármester címzetes főjegyző

1. melléklet a 12/2019. (V. 30.) Ök. rendelethez

1/1. melléklet a 12/2019. (V. 30.) Ök. rendelethez

1/2. melléklet a 12/2019. (V. 30.) Ök. rendelethez

2. melléklet a 12/2019. (V. 30.) Ök. rendelethez

3. melléklet a 12/2019. (V. 30.) Ök. rendelethez

4. melléklet a 12/2019. (V. 30.) Ök. rendelethez

5. melléklet a 12/2019. (V. 30.) Ök. rendelethez

6. melléklet a 12/2019. (V. 30.) Ök. rendelethez

7. melléklet a 12/2019. (V. 30.) Ök. rendelethez

8. melléklet a 12/2019. (V. 30.) Ök. rendelethez

9. melléklet a 12/2019. (V. 30.) Ök. rendelethez

10. melléklet a 12/2019. (V. 30.) Ök. rendelethez

11. melléklet a 12/2019. (V. 30.) Ök. rendelethez

12. melléklet a 12/2019. (V. 30.) Ök. rendelethez

13/1. melléklet a 12/2019. (V. 30.) Ök. rendelethez

13/2. melléklet a 12/2019. (V. 30.) Ök. rendelethez

14/1. melléklet a 12/2019. (V. 30.) Ök. rendelethez

14/2. melléklet a 12/2019. (V. 30.) Ök. rendelethez

15. melléklet a 12/2019. (V. 30.) Ök. rendelethez

16. melléklet a 12/2019. (V. 30.) Ök. rendelethez

17. melléklet a 12/2019. (V. 30.) Ök. rendelethez

18. melléklet a 12/2019. (V. 30.) Ök. rendelethez

19. melléklet a 12/2019. (V. 30.) Ök. rendelethez

20. melléklet a 12/2019. (V. 30.) Ök. rendelethez

21. melléklet a 12/2019. (V. 30.) Ök. rendelethez

22. melléklet a 12/2019. (V. 30.) Ök. rendelethez

23. melléklet a 12/2019. (V. 30.) Ök. rendelethez

24. melléklet a 12/2019. (V. 30.) Ök. rendelethez