Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2020. (IV. 7.) önkormányzati rendelete

a veszélyhelyzet idején megszervezett élelmiszerellátási szolgáltatásokról

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva (a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét Magyarország Kormánya által elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a polgármester gyakorolja), az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Ezen rendelet hatálya kiterjed Magyarország Kormánya által elrendelt veszélyhelyzet (továbbiakban: veszélyhelyzet) idején a 70 év feletti, valamint a hatósági határozattal elrendelt karanténban tartózkodó személyek által igényelt (továbbiakban: igénylők), Göd Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) által megszervezett, élelmiszerellátási szolgáltatásra.

2. § (1) Veszélyhelyzet idején az Önkormányzat biztosítja - előre meghirdetett vételáron - az igénylők részére élelmiszerek beszerzését, valamint házhozszállítását.

(2) Az igénylők az élelmiszerek beszerzése iránti igényüket az Alapszolgáltatási Központ felé elektronikus úton, valamint telefonon keresztül nyújthatják be.

(3) Az igénylők részére a megvásárolt élelmiszerek legkésőbb a megrendelést követő második munkanapon kerülnek kiszállításra.

(4) Az igénylők a kiszállított élelmiszerek vételárát a kiszállító személy részére a kiszállításkor fizetik meg.

3. § Az Önkormányzat a kiszállított élelmiszerek beszerzési ára és vételára közötti különbözetet, a szolgáltatás részeként, átvállalja az igénylőtől.

4. § Ezen rendelet 2020. április 7. napján 14 óra 00 perckor lép hatályba.

Balogh Csaba dr. Szinay József
polgármester címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Gödi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2020. év április hó 7. napján 13 óra 30 perckor kihirdetésre került. A kifüggesztés időtartama 30 nap.

dr. Szinay József
címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére