9/1991. (VI. 10.) Ök rendelet

a közüzemi szolgáltatásból származó ivóvíz és csatornahasználatért fizetendő díjak elosztásáról *