11/1991. (VI. 26.) Ök rendelet

a vásárokról és piacokról *