7/1994. (II. 28.) Ök rendelet

az ívóvíz és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról *