9/1994. (II. 28.) Ök rendelet

egyes tanácsrendeletek hatályon kívül helyezéséről *