42/1994. (X. 1.) Ök rendelet

a Kandó Kálmán út 13. szám alatti (5788, 5789, 5790 hrsz-ú) terület és közvetlen környezete részletes rendezési tervéhez *