44/1994. (X. 1.) Ök rendelet

Győr, Fehérvári u. 75.sz. alatti iparterület bővítésének részletes rendezési tervéről és annak szabályozási előírásairól *