54/1994. (XII. 5.) Ök rendelet

Győr, Hédervári út 10766 és 10767 hrsz-ú közterület szabályozási tervéről és szabályozási előírásairól *