18/1995. (IV. 20.) Ök rendelet

Győr, Kandó K. u. 1. sz. alatti 6354 hrsz ipari tömbtelek részletes rendezési tervéről és annak szabályozási előírásairól *