57/1995. (XI. 15.) Ök rendelet

a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról *