6/1996. (I. 22.) Ök rendelet

az önkormányzat és szervei közbeszerzéseiről *