38/1996. (VII. 15.) Ök rendelet

az ÉDÁSZ Rt. Győr, Hermann O. utcai 4344 hrsz-ú telke és közvetlen környezete részletes rendezési tervéről *