7/1997. (III. 1.) Ök rendelet

a volt Frigyes laktanya területére tervezett sokfunkciós központ részletes rendezési tervéről és szabályozási előírásairól *