12/1997. (IV. 1.) Ok rendelet

Győr, Likócs pesti út és környéke részletes rendezési tervéről és annak szabályozási előírásairól *