5/2000. (II. 15.) Ök rendelet

a közművelődési tevékenység helyi önkormányzati feladatairól és ellátásuk feltételeiről *