2/2001. (I. 26.) Ök rendelet

a víziközmű igénybevételével összefüggő locsolási kedvezményről *