33/2001. (VII. 10.) Ök rendelet

Győr-Kismegyer, Őrhely utcai új telekosztások közterület-rendezési tervének jóváhagyásáról *