35/2001. (IX. 21.) Ök rendelet

Ménfőcsanak, Ormos u. - Új élet u. - Csontvári út á ltal határolt tömb feltárása közterület-rendezési tervének jóváhagyásáról *