40/2001. (X. 01.) Ök rendelet

a közgyűlés hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti, egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról *