16/2002. (VII. 5.) Ök rendelet

Győr város területén háziorvosi, fogorvosi alapellátási szolgálatok körzeteinek kialakításáról *