24/2002. (IX. 20.) Ök rendelet

az önkormányzati tervtanács létrehozásáról *