45/2002. (XII. 20.) Ök rendelet

a helyi iparűzési adóról *