22/2003. (VI. 10.) Ök rendelet

a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról *