37/2003. (IX. 19.) Ök rendelet

a távhőszolgáltatás díjairól szóló 19/1999. (VI. 18.) Ök rendelet módosításáról *