41/2003. (IX. 19.) Ök rendelet

a 24/1998. (VII. 10.) Ök rendelettel jóváhagyott Győr Építési Szabályzata és a Szabályozási Terv módosításáról *