60/2003. (XI. 25.) Ök rendelet

a közművelődési tevékenység helyi önkormányzati feladatairól és ellátásuk feltételeiről *