67/2003. (XII. 19.) Ök rendelet

a települési szilárd és folyékony hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról *