73/2003. (XII. 19.) Ök rendelet

a 24/1998. (VII. 10.) Ök. sz. rendelettel jóváhagyott, többször módosított Győr Építési Szabályzata és a Szabályozási Terv módosításáról *