13/2004. (III. 26.) Ök rendelet

a Győr , Gurdony u. 1585/3 hrsz. telek közterület-rendezési tervének jóváhagyásáról *