22/2012. (X. 26.) GYMJVÖ. rendelet

Magasabb szintű jogszabályok változása miatt szükségessé váló egyes önkormányzati rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről