5/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelet

a Sportról Szóló 10/2008. (IV. 01.) R. rendelet módosításáról *