8/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelet

a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési díjak és tandíjak, valamint egyéb oktatási-nevelési feladatok ellátásával kapcsolatos térítési díjak megállapításának szabályairól szóló 23/2012. (X. 26.) GYMJVÖ. rendelet módosításáról *