29/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 22.) GYMJVÖ R. módosításáról *