30/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet

a Győri Építési Szabályzatról és Győr Szabályozási Tervéről Szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet módosításáról *