33/2013. (XI. 21.) önkormányzati rendelet

a településrendezési szerződések megkötésének szabályairól, és a közterület-kialakítási terv készítésének rendjéről szóló 17/2011. (VI. 27.) GYMJVÖ rendelet módosításáról *