37/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet

a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról *