43/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet

a 2014. évi költségvetés elfogadásáig történő átmeneti finanszírozás szabályairól *