12/2014. (V. 27.) önkormányzati rendelet

a településrendezési szerződések megkötésének szabályairól és a közterület -kialakítási terv készítésének rendjéről szóló 17/2011. (VI. 27.) rendelet módosításáról *