22/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet

a helyi adóról szóló önkormányzati rendelet és a helyi önkormányzati feladatellátással összefüggő önkormányzati rendeletek szükségessé vált módosításáról *