24/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet

a fizető-parkolóhelyek üzemeltetésének és használatának szabályairól szóló 17/2013. (IV. 18.) Önkormányzati rendelet módosításáról *